wis@waarachtig.nl +31 (0)6 2122 7644

CoLove-Toolbox: De eerste stap bij werken vanuit het hart

Het CoLove-Principe bestaat uit twee stappen. Stap 1 wakkert het vuur aan met behulp van de CoLove-Toolbox. Tijdens de tweede stap vindt inbedding en verdieping plaats.

Wat zit er in de CoLove-Toolbox

De CoLove-Toolbox bestaat uit tal van instrumenten. Voor elke organisatie is er wel een instrument dat de medewerkers aanspreekt en aansluit bij de bestaande cultuur en structuur. Eén van de instrumenten is gaming, een ander is het compliment. Ook fotografie maakt deel uit van de CoLove-Toolbox.

CoLove-Toolbox

Fotografie als voorbeeld uit de CoLove-Toolbox

Fotografie is één van de instrumenten uit de CoLove-Toolbox en op tal van manieren inzetbaar om werken vanuit het hart aan te moedigen. Denk bijvoorbeeld aan een selfie-workshop. Selfies zijn actueel en laten de medewerker stilstaan bij het ‘eigen’ zijn. Zelfkennis en zelfwaardering zijn essentieel in de verbinding naar anderen. Een selfie-workshop draagt op een laagdrempelige manier bij aan de verbondenheid tussen medewerkers en is de opmaat naar geluk op de werkvloer. Het filmpje met de wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson laat in minder dan een minuut zien hoe fotografie als onderdeel van de CoLove-Toolbox bijdraagt aan onderlinge verbondenheid.

CoLove is synoniem voor hart werken.