wis@waarachtig.nl +31 (0)6 2122 7644

Wat anderen over Nicoline zeggen

Tja, je kunt natuurlijk van alles over jezelf zeggen. Dat je beeldig bent en uitzonderlijk in je werk. Daarbij slim en grappig. Bovendien alles tot een succes maakt. Je weet wel ‘Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’. Het is geen overbodige luxe om te weten waar je goed in bent. Ik hou ervan als mensen dat ook durven te benoemen. Het zijn vaak mensen die ook inzicht hebben in hun mindere kwaliteiten. Die mindere kwaliteiten hangen dan weer onlosmakelijk samen met de kracht van een persoon. Daarmee zijn die slechte eigenschappen zo slecht nog niet. Ik hou van zelfkennis. En toch, hoeveel mooier als iemand anders iets over je zegt waarin je je herkent en trots op bent?!

Zoals deze van een bruidspaar:

Lieve Nicoline, Ontzettend bedankt voor je prachtige, complete, humoristische en eloquente manier van het voltrekken van ons huwelijk. Wij kijken er met veel genoegen op terug! Je was fenomenaal!

Of deze van een zakelijke relatie:

Nicoline is een kei in een to the point analyse en dat dan in een ongekend tempo. Zonder daarbij af te doen aan kwaliteit. Ik ken weinig mensen die deze ‘harde’ scherpte combineren met ‘zachte’ kenmerken als inlevingsvermogen, echte interesse en afstemming op de mens (in de organisatie).

Meer inzicht in wat anderen over mij zeggen? Kijk dan bij de aanbevelingen van bruidsparen of de testimonials van mijn zakelijke opdrachtgevers. Lees verder als je niet alleen wilt weten wat anderen zeggen, maar ook een idee wilt hebben van het werk waarvoor opdrachtgevers mij inhuren.

Doorkijk communicatiewerk

In de afgelopen twintig jaar werkte ik bij meer dan 100 organisaties aan zeker tweemaal zoveel projecten. Bij grote organisaties als DSM en Vodafone, start-ups als Brightlands Innovation Factory en Ultimaker en non-profit organisaties als gemeenten, hogeschool Zuyd en stichting War Child. Dat wat het hart sneller doet kloppen staat in mijn werk centraal. Onderstaande projecten geven een indruk van mijn werk als verbinder.

Diepte interviews | Protestantse Kerk Nederland | Veilige ruimte bieden

De Protestantse Kerk in Nederland wil dat de kerk een veilige plek voor ieder mens is. Het project ‘Veilige Ruimte’ is hierop gericht.

Nicoline werd als consultant aangetrokken om te weten en te begrijpen wat de behoefte is. Hiertoe voerde ze gesprekken met slachtoffers van seksueel misbruik. De gesprekken hebben vertrouwelijk plaatsgevonden. De bevindingen zijn anoniem verwerkt in een verzamelrapport.

De inventarisatie geeft inzicht in waar de Protestantse Kerk erin slaagt om een veilige plek te zijn en waar er verbetering gewenst is. De bevindingen dienen als basis voor het projectplan om de individuele, kerkelijke gemeenten en de landelijke Protestantse Kerk een veilige ruimte voor ieder mens te laten zijn.

Nicoline kan snel en doeltreffend zich oriënteren in een organisatie en weet iets groots en ongrijpbaars als een organisatorisch cultuurproject om te zetten in gerichte actie. Ze bezit een prachtig vermogen om bij mensen iets te voorschijn te beluisteren en dat te verbinden aan het gevraagde doel met een heldere presentatie.
dr. T.L. Hettema, wetenschappelijk beleidsmedewerker pastoraat Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Community building | Parkstad | Trots door betrokkenheid

In 2016 won Parkstad, de regio bestaande uit Heerlen en omliggende gemeenten, de Tourism for Tomorrow Award. Een prestigieuze onderscheiding binnen de toeristische sector. De regio leek echter maar amper waarde toe te kennen aan de erkenning. Onder leiding van gedeputeerde Eric Geurts en in samenwerking met stadsregiokantoor Parkstad Limburg werd een stuurgroep opgericht met het doel een gevoel van trots te creëren door middel van betrokkenheid.

Als procesbegeleider was Nicoline 1,5 jaar betrokken. Tot werkzaamheden behoorden o.a. het organiseren van evenementen voor betrokkenen (zgn. Parkstad Ambassadeurs), het laden van de titel Parkstad Ambassadeur en generen van exposure.

Tot geboekte resultaten behoren o.a. Parkstad Sprekers Poule met gratis te boeken sprekers over transformatie, Dit is Parkstad Nacht (eerste attractienacht ooit in Limburg) en een mediabereik met alleen al via televisie 1 miljoen regionaal, meer dan 4 miljoen nationaal en internationaal ruim 1,5 miljoen. Zijdelings resulteerde de inzet in intensivering van relaties tussen de verschillende gemeenten, belangenorganisaties en profit-organisaties van groot tot klein, zowel binnen als buiten het toeristische speelveld.

In juni 2016 hebben we Nicoline binnen gehaald om de pas gewonnen WTTC-prijs van Parkstad binnen en buiten de regio uit te buiten. We hadden geen betere enthousiasteling voor dit complexe project kunnen uitkiezen. Een buitenstaander die binnen no-time ‘ene van ons’ werd en direct door had waar we naar op zoek waren. En we kregen meer terug dan dat we zelf voor ogen hadden gehad: strategisch communicatieplan met een tweeledig doel, waarvan ook de concrete uitwerking prima op haar bordje kon, met als resultaat een prachtig jaar!
Eric Geurts, Gedeputeerde provincie Limburg

Organisatiescan | Brightlands Innovation Factory | Belofte leven

Brightlands Innovation Factory richt zich op het aantrekken en ontwikkelen van start-ups die een innovatie hebben binnen de vier focusgebieden van de Brightlands campussen. Ruim een jaar na oprichting had de organisatie de behoefte om de stand van zaken op te nemen.

Nicoline werd als consultant aangetrokken om de temperatuur op te nemen. Een objectieve scan om stil te staan bij behaalde resultaten, het reilen en zeilen en belofte naar de toekomst toe. Ze sprak met medewerkers en directie Brightlands Innovation Factory, deelnemende start-ups en verschillende stakeholders.

De gesprekken resulteerden in een rapport met aanbevelingen. Over wat goed gaat, waar gemaakte beloften aandacht verdienen en bijsturen ten aanzien van de gezette koers. De inventarisatie, ofwel organisatiescan, heeft zowel inzicht gegeven in korte – als lange termijn activiteiten. Zo ontdekte de directie dat hun werkplek door stakeholders anders werd gezien dan door henzelf en heeft de input gediend als basis voor aanscherpen van missie en visie als liniaal naar de toekomst toe.

Vanaf het eerste contactmoment met Nicoline weet je dat je goed zit. Een mega gedreven persoon die écht luistert. Ja, ze heeft ook een mening klaar… maar dat zorgt voor die persoonlijke aanpak. Vanuit Brightlands Innovation Factory hebben we verschillende projecten met Nicoline gedaan van onderzoek, naar (her)positionering tot sparringspartner. Er zullen zeker nog velen volgen, want zo’n gedreven persoon met oor (en oog) voor detail kun je niet missen. De goede aanpak, de vurige passie voor haar vak én de serieuze ‘finishing touch’. Wij zijn fan!
Silke Geerts, operations management Brightlands Innovation Factory

Verandercommunicatie en positioneren | Gemeente Maastricht | Stip op de horizon

Nicoline werkt met regelmaat voor gemeente Maastricht. Als interim adviseur was ze gedurende ruim drie jaar verantwoordelijk voor de communicatie rondom een organisatieontwikkeling bestaande uit cultuur- en structuurverandering inclusief het nieuwe werken in een flexibele kantooromgeving. Ze werkte meermaals samen met de ondernemingsraad. Tevens was ze procesleider bij de positionering van Maastricht als modestad en bij Design Maastricht.

Nicoline is hét voorbeeld van de ondernemende ambtenaar.
Gerd Leers, Burgemeester gemeente Maastricht

Nicoline weet met creativiteit, inspirerend vermogen en overtuigingskracht communicatiemiddelen te ontwikkelen en neer te zetten. Op een intelligente manier koppelt ze vernieuwing aan het concept van de klant. Ze is doortastend op een charmante manier en weet haar omgeving enthousiast te krijgen!
Charlotte Urlings, teammanager communicatie gemeente Maastricht

U bent hierin partner in zowel het coach-traject in ondernemersvaardigheden voor talentvolle ontwerpers, de brainstormsessies welke de ontwikkelagenda hebben vormgegeven alsook in het strategisch communicatieplan en de uitwerking daarvan. U weet daarbij op een meer dan uitstekende wijze de koppeling te maken tussen strategische doestelling en de operationele vertaling daarvan. De zéér verschillende partijen in deze gemêleerde groep met elk een eigen idioom vereisen elk een herkenbaar verhaal. Met name de doorvertaling naar: “wat betekent dat nu” is in de verscheidene sessies meerdere keren als zeer waardevol ervaren.
Pieter-Paul van de Wouw, medewerker onderwijs, werken, arbeidsmarkt, ondernemen, cultuur gemeente Maastricht