wis@waarachtig.nl +31 (0)6 2122 7644

FitBizz; de thermometer erin

Reacties uitgeschakeld voor FitBizz; de thermometer erin Hart werken, Het 'why'

Roep jij de laatste tijd steeds weleens: “Begrijpt dan werkelijk niemand het?” Kom je soms uit een overleg met het gevoel alles zelf te moeten doen? Twijfel je of mensen het grotere plaatje wel zien of ben je verbaasd over een keuze die is gemaakt? Wanneer zaken niet als een puzzel in elkaar lijken te vallen, is het tijd om de temperatuur op te nemen. De stand van zaken te inventariseren en bij de koers stil te staan. De thermometer erin!

Geen groei zonder verandering

De wereld is in beweging, jij bent dat en zo zijn organisaties dat ook. We bepalen waar we heen willen en hoe we daar willen komen. Soms lijkt het echter of we met iedere poging verder afdrijven van ons doel. Lijkt ons handelen niet langer in lijn met de strategie, sluit de strategie niet langer aan bij het streven of is de stip op de horizon bijna geruisloos verschoven. Het is geen ramp. Immers geen groei zonder verandering. Maar het is wel zo verstandig als we zelf controle hebben over de beweging die met verandering gepaard gaat. En dat begint met weten. Hoe? Door te meten!

Van FitBit naar FitBizz

Regelmatig huren organisaties mij in om de temperatuur op te nemen. Om te kijken wat geolied loopt en waar de radars haperen. Noem het een check. Niet pas op het moment dat je met verhoging in bed ligt, maar een preventieve. Zoals we dat ook steeds vaker zien in de gezondheidszorg. Zoals ook de FitBit een indicatie geeft van wat we op een dag zoal qua stappen, hartslag en slaap doen. In dit geval wilde Brightlands Innovation Factory, een organisatie die zich richt op het aantrekken en ontwikkelen van start-ups binnen de vier focusgebieden van Brightlands, ruim een jaar na oprichting inzicht krijgen in wat goed gaat en wat beter kan. Daarbij de belofte, het bestaansrecht, als graadmeter. Met de belofte als meetlat inzicht krijgen in de fitheid van de organisatie; behoefte aan een FitBizz.

De praktijk versus die stip op de horizon

Net als de FitBit gaat de FitBizz uit van de gewenste situatie. Het doel om te meten of het aantal voorgenomen, gewenste stappen wordt behaald. Een check om de fitheid van de organisatie te bepalen. Middels diepte-interviews, of noem het openhartige, vertrouwelijke gesprekken, met vooraf bepaalde stakeholders vindt inventarisatie plaats. Daarbij geldt de missie en visie als ijkpunt. Met oog voor strategie, cultuur en kernwaarden vinden de gesprekken plaats. Gesprekken die tevens inzicht geven in bevlogenheid van mensen en hun betrokkenheid met het hogere doel; het ‘why’ van de organisatie.

Fit en betrokken

Brightlands Innovation Factory koos voor de FitBizz om ruim een jaar na aanvang de huidige stand van zaken te meten. Om te weten of de belofte wordt geleefd en aan de verwachting wordt voldaan. Hiertoe vonden circa 20 gesprekken plaats met het management, het team, de deelnemers aan de programma’s en de betrokken partners. Gesprekken met oog voor de intentie van de samenwerking, de gemaakte belofte en het gewenste resultaat. De gesprekken leverde een SWOT op basis van verwachting. Gaf een beeld van wat te koesteren, te verbeteren, te intensiveren en van wat te laten gaan. Het leverde inzicht in hiaten en in kracht op alle niveau’s; van laaghangend fruit tot hogere machten.

Bevestiging en bevinding

In het geval van Brightlands Innovation Factory werd gemeten of de organisatie op koers ligt. De meting bevestigde soms wat al werd vermoed, maar leidde ook tot onverwachte bevindingen. Op basis van het verworven inzicht ging de organisatie met een aantal punten aan de slag en niet zonder resultaat. Zowel van quick-wins tot meer diep gewortelde aanpassingen.

FitBizz is multi toepasbaar

Zoals de FitBit voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, gaat dat ook op voor de FitBizz. Deze laat zich niet enkel gelden voor jonge organisaties. Zo paste ik recent de methodiek toe om in opdracht van gemeente Heerlen het smart services landschap in kaart te brengen. Het leidde onder andere tot een quick-win met grote impact. Zo eentje waarvan je denkt: “Zo moeilijk kan het toch niet zijn?” Maar dat is wat wel vaker blijkt; de meest eenvoudige oplossingen dienen zich niet zomaar aan. Wat zo logisch blijkt, ligt vaak niet aan de oppervlakte verscholen. Ook voor gemeente Maastricht mocht ik op verschillende gebieden de methodiek meermaals toepassen met als doel samen het ‘why’ te definiëren en strategie te bepalen. Voor Ultimaker diende de inventarisatie als het fundament voor een visie op communicatie. Zelf gebruik ik de methode vaak om de vraag scherp te krijgen bij het aangaan van een communicatieproject.

FitBizz inzichten

 • Wordt de missie en visie geleefd
 • Sluit de strategie aan
 • Wordt de belofte waargemaakt
 • Sluit de cultuur aan en worden kernwaarden geleefd
 • Zijn medewerkers bevlogen en betrokken
 • Waar liggen de kansen en zijn er bedreigingen

Afhankelijk van de vraag, de verkregen inzichten en wens, vindt vervolg plaats. Dat kan zijn van het aanscherpen van de strategie tot een concreet actieplan of de uitvoering daarvan. Resultaat? Organisaties die beter zijn in wat ze doen. Stop die meter er maar eens in!

FitBizz onderhoudsplan

Stap 1: Erkennen en herkennen: Inzicht FitBizz

 1. Opnemen van de temperatuur van de organisatie op basis van de vraag middels gesprekken met betrokkenen en op basis van deskresearch.
 2. Rapport met bevindingen à la een SWOT-analyse.

Stap 2: Keuze maken: Actie bepalen

 1. Op basis van SWOT-analyse gewenste actie definiëren; ondersteuning bij aanscherpen bestaansrecht en/of leven van de belofte.

Stap 3: In actie: FitBizz resultaten verbeteren

 1. Sparringpartner bij vertalen belofte naar eigen verantwoordelijkheden.
 2. Laden cultuur middels kernwaarden met oog voor bevlogenheid en betrokkenheid.

Stap 4: Vervolg

 1. FitBizz meting herhalen en evalueren.

 

Het is mogelijk om gehele proces te doorlopen of slechts onderdelen daarvan. Afhankelijk van de wens is een onderhoudscontract mogelijk voor structurele ondersteuning of kan een eenmalige samenwerking bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de fitheid van de organisatie of optimaliseren van de bedrijfscultuur.