wis@waarachtig.nl +31 (0)6 2122 7644

Hart werken in 1,5 minuut

Reacties uitgeschakeld voor Hart werken in 1,5 minuut Hart werken

Het CoLove-Principe moedigt organisaties aan tot werken vanuit het hart. CoLove staat voor collegiale liefde en corporate love. ‘Co’ slaat tevens terug op samen iets met passie doen. Het verschil maken samen met anderen én zingeving in relatie tot anderen.

Aanwakkeren en inbedden

CoLove-werken gaat uit van twee stappen. De eerste stap is gebaseerd op de de liefdesbiochemie en maakt gebruik van de 5 talen der liefde. In deze fase wordt het vuur aangewakkerd. In de tweede fase staat inbedding in de organisatie centraal.

Stap 1: Wellust, aantrekking en toewijding

De liefdesbiochemie bestaat uit drie fases; wellust, aantrekkingskracht en toewijding. CoLove maakt gebruik van deze drie fases bij het aanwakkeren van passie. Dit begint met aandacht voor de medewerker (love yourself). In de tweede fase wordt de omgeving meegenomen. In de derde fase, die van toewijding, staat samen groeien centraal; 1+1=3. Deze fase is tevens opmaat naar stap 2. Daar waar inbedding in de organisatie plaatsvindt.

Voorbeeld klantcontact stap 1

Concreet? Een mogelijkheid is een selfie-workshop. De medewerkers leren met andere ogen naar zichzelf te kijken en contact te maken. Het draagt bij aan kennis van communicatiestijlen en bewustwording als basis voor verplaatsen in de ander. In de tweede fase vindt verbinding plaats. De selfie-workshop wordt vertaald naar een foto-opdracht die aanmoedigt tot een andere manier van klantcontact. Vanuit dit contact kiest men samen met de klant wat men wil behouden, uitbouwen en inbedden.

Stap 2: Inbedden en sociale innovatie

De eerste stap bestaat uit tools zoals workshops en heeft een campagne-gehalte. Dat wat is aangewakkerd, wordt in de tweede stap onderdeel van de manier van werken en kan zelfs leiden tot sociale innovatie.

Resultaat hart werken

CoLove draagt bij aan betrokken en bevlogen medewerkers. Plezier op de werkvloer. Verbinding met de klant. Bewustzijn. Laden van onderscheidend vermogen. Het gevoel het verschil te maken. Opmaat naar blijvende verandering. Naar meer winst, hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.

CoLove-werken in 1,5 minuut

Klef? Alles behalve! Gelukkige organisaties presteren namelijk beter. Weten hoe? Ontdek in 1,5 minuut de basis van CoLove-werken. Zie filmpje boven dit artikel.