wis@waarachtig.nl +31 (0)6 2122 7644

Business APK; externe belofte intern leven

Reacties uitgeschakeld voor Business APK; externe belofte intern leven Hart werken, Het 'why'

Een algemene periodieke keuring met onderhoudsplan. Ter bevordering van organisatorisch succes vanuit onderlinge samenhang. Meten of wat extern wordt beloofd ook intern wordt geleefd. Optimaliseren van bevlogenheid en betrokkenheid vanuit gezamenlijk gedragen belang.

Inzicht en aandacht

Een auto wordt jaarlijks gekeurd. Vaak krijgt de auto op dat moment ook een onderhoudsbeurt. Soms volgt een onderhoudsplan. De Business APK is niet meer dan dat, maar dan op zakelijk niveau. Bedoeld om het reilen en zeilen van een organisatie, businessunit of afdeling in kaart te brengen. Om inzicht te krijgen in waar de organisatie staat. Of deze fit is voor de toekomst. Door stil te staan bij de belofte (missie/visie/why/how/what), bij de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers en hoe de omgeving de organisatie ervaart. Om vanuit inzicht, de peilstok, de organisatie beter te maken in wat ze doet.

APK in vijf stappen

  • Afstemmen van wat de keuring behelst;
  • het keuren zelf;
  • delen van bevindingen;
  • mogelijke ‘reparaties’; en
  • toekomstig onderhoudsplan.

Stap 1: Aanmelden APK

Intake: Inventarisatie van de vraag. Wat is de behoefte van de organisatie; wat dient te worden ‘gekeurd’? Is de behoefte intern of extern georiënteerd?  Waar ziet de organisatie kansen en zijn er bedreigingen? Wat wil de organisatie weten? Wat heb je niet duidelijk genoeg in beeld om de volgende stap te maken?

Vraag: Op basis van intake, deskresearch en gezond verstand vindt formulering van de vraag plaats. Deze dient als leidraad voor het vervolg.

Stap 2: Op de brug

Gesprekken: Inzicht vergaren middels vertrouwelijke gesprekken met management, medewerkers en/of overige stakeholders. Aandacht voor wat goed gaat en mogelijk pijnpunten. Natuurlijk op basis van de vraag.

Verslag: Van elk gesprek worden gespreksnotities gemaakt. Op basis van het vergaarde inzicht ontstaat een verzameldocument.

Stap 3: Keuringsrapport

Delen: In een gesprek worden de bevindingen zoals opgenomen in het verzameldocument gedeeld en besproken. Dat wat in vertrouwen is verteld, blijft anoniem.

Advies: Advies over het al dan niet aanscherpen van missie/visie/why/how/what, het intern leven van wat extern wordt beloofd, het aansluiten van medewerkers bij bestaansrecht organisatie, aanscherpen wijze communicatie, aansturen etc. Dit alles natuurlijk met oog voor de aard van de organisatie, het geconstateerde beeld en toekomstwens. Dit gaat gepaard met een doorkijk naar mogelijke acties  om vervolg te geven aan de bevindingen.

Stap 4: Reparatie

Ontwikkelen: Vaststellen van verbeteracties en uitvoering ervan.

Stap 5: Onderhoudsplan

Oliën: Periodieke inzet op basis van ontwikkelplan. Inzicht middels één-op-één gesprekken zoals tijdens de inventarisatie. Meten of er verandering plaatsvindt, inzicht in wat werkt, ondersteunen bij wat beter kan en/of spiegelen op basis gedrag.

Terugkoppeling: Terugkoppeling van bevindingen periodieke gesprekken.

APK in de praktijk

Afhankelijk van de vraag biedt N. alle fases aan of voert ze onderdelen uit. Bij het opstellen van het Friends & Family programma voor Vodafone vormde een differentiatie tussen interne (medewerkers) en externe (klanten) perceptie van het merk aanleiding. Gemeente Heerlen maakte gebruik van de Business APK om te komen tot een gedragen belofte op zakelijk gebied. Gemeente Maastricht wist met de methodiek de verbinding tussen spelers op modegebied te versterken. Bij Ultimaker resulteerde het in het aanscherpen van de droom en bijbehorende kernwaarden in opmaat naar de volgende fase toe. Ook Brightlands Innovation Factory, Hotel Management School Maastricht en Huis met de Hoofden kennen de kracht van de methode.

Zie ook: CoLove-Matrix over in bevlogenheid en betrokkenheid in beeld